Legislatie P.S.I. - Instalatii
Share to Twitter Share to Facebook Stumble It More...
Hosting-Domenii.com Servicii de web-hosting la cheie pentru persoane fizice şi juridice. Click aici pentru mai multe informatii
  • Resurse Umane / S.S.M.
  • P.S.I.
  • Instalatii / Constructii

Legislatie Resurse Umane si SSM

arata toata legislatia din acest domeniu ...

Legislatie in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (P.S.I.) si a protectiei civile:

arata toata legislatia din acest domeniu ...

Legislatie in domeniul Instalatiilor si al Constructiilor:

arata toata legislatia din acest domeniu ...

Legislatie in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (P.S.I.) si a protectiei civile:

Legea privind apărarea împotriva incendiilor, nr. 307 din 12 iulie 2006
Monitorul Oficial nr. 633/21.07.2006
ORDIN nr. 163 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apãrare impotriva incendiilor
Monitorul Oficial nr. 216/29.03.2007
ORDIN Nr.1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă
Monitorul Oficial nr. 814/03.10.2006
ORDIN Nr. 535 din 7 iulie 2008 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă
Monitorul Oficial nr. 525/11.07.2008
ORDIN Nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
Monitorul Oficial nr. 89/05.02.2007
ORDIN Nr. 252 din 19 iulie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiectează, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi/sau a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor
Monitorul Oficial nr. 588/27.08.2007
ORDIN Nr.210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu
Monitorul Oficial nr. 360/28.05.2007
Ordinul nr. 90 din 22 iunie 2001 al Ministrului de Interne pentru aprobarea Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administraţiei centrale şi locale, precum şi a personalului tehnic al agenţilor economici şi instituţiilor, cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

Monitorul Oficial nr. 584/18.09.2001
Ordinul nr. 108 din 1 august 2001 al Ministrului de Interne pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice (DGPSI 004).
Monitorul Oficial nr. 597/24.09.2001
LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă *Republicată*
Monitorul Oficial nr. 554/22.07.2008
ORDIN Nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
Monitorul Oficial nr. 599/12.07.2005
ORDIN Nr. 786 din 2 septembrie 2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
Monitorul Oficial nr. 844/19.09.2005
Ordonanţa de urgenţă nr. 21 din 15/04/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
Monitorul Oficial nr. 361/26.04.2004
Norme tehnice privind ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii - C58/1996
ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare în situatii de urgenta
Monitorul Oficial nr. 161/21.02.2006
Ordin nr.1113 IG / 20.03. 2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu
ORDIN Nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
Monitorul Oficial nr. 79/01.02.2007
ORDIN nr. 106 din 09/01/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
Monitorul Oficial nr. 35/18.01.2007
H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajãri care se supun avizãrii/autorizãrii privind securitatea la incendiu
Monitorul Oficial nr. 995/13.12.2006
ORDIN nr. 1474 din 12/10/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta
Monitorul Oficial nr. 885/31.10.2006
Monitorul Oficial nr. 806/26.09.2006
ORDIN Nr. 1410 din 10 august 2004 privind completarea art. 2 din Metodologia privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 542/2003
Monitorul Oficial nr. 782/25.08.2004
HOTARÂRE Nr. 259 din 31 martie 2005 privind înfiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila
Monitorul Oficial nr. 294/07.04.2005
Normativ pentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor indicativ NP 086 - 2005
Monitorul Oficial nr.  379 Bis/07.06. 2005
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei din clădiri indicativ I8/2 - 2002
 

TAG-uri